RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) maken en behouden

Een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is voor elk bedrijf verplicht als u personeel in dienst heeft. Deze omvat de arbeidsrisico’s voor uw personeel en onderneming. Maar ook de maatregelen die zijn genomen om deze alle risico’s af te dekken.

Want meestal gaat alles goed, maar wat als er plotseling een ongeval gebeurt binnen uw organisatie? Heeft u dan grip op uw risico’s? Datispienter geeft u grip op de bedrijfsrisico’s, en geeft grip op de zaak in de vorm van passende ondersteuning.

Wilt u ook grip krijgen op de bedrijfsrisico’s? Neem contact op, vraag een offerte aan of boek meteen een training. Graag voorzien we u van meer informatie over de mogelijkheden.

RI&E ondersteuning door Datispienter

Waarom kiezen voor professionele ondersteuning van Datispienter?

Gezond en veilig

Een veilige werkomgeving is belangrijk voor de werkgever als zowel de werknemer. Dit is de werkgever verplicht aan de werknemer, elke werkgever moet een arbobeleid voeren. U kunt de RI&E zien als een lijst met mogelijke risico’s.

Door deze risico’s exact in kaart te brengen, kunt u eventuele risico’s voorkomen. In het algemeen geldt immers: zodra u weet welke risico’s, kunt u passende maatregelen treffen. In het Plan van Aanpak staat exact wie, wanneer welke maatregel zal nemen.

Passende ondersteuning

Datispienter ondersteunt bij het opzetten en up-to-date houden van uw RI&E. De RI&E moet altijd actueel zijn. Daarnaast helpen wij om de actiepunten die er uit volgen op te lossen en de juiste prioriteiten te stellen.

Door te kiezen voor onze ondersteuning, heeft u de garantie dat u voldoet aan de zorgplicht voor uw medewerkers. Maar bovenal dat u voldoet aan de wettelijke verplichting.

“Wij helpen risico’s beheren en grip krijgen op processen”

Inventarisatie en Plan van Aanpak

Uw zorgplicht als ondernemer begint met het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Deze vormt de basis van uw Arbobeleid. De volgende punten zijn onderdeel van de RI&E:

Toetsing door Hoger Veiligheidsdeskundige

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak wordt hij voorgelegd aan onze Hoger Veiligheidskundige. We laten toetsen of hij voldoet aan de eisen.

Deze toetsing is niet nodig wanneer alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken. Of wanneer het bedrijf hoogstens 25 werknemers in dienst heeft én gebruik maakt van een erkende branche-RI&E.

Van VCA tot ISO

Daarnaast bieden we ondersteuning bij de volgende certificeringen:

“Datispienter biedt u de gewenste ondersteuning voor het op orde krijgen van uw certificeringen!”

Ondersteuning nodig bij de RI&E?

Graag helpen we u bij het maken en het up-to-date houden van een RI&E. Wenst u meer informatie over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en de ondersteuning die Datispienter kan bieden? We vertellen graag over van de mogelijkheden.

Neem gerust contact met ons op. Vul het contactformulier op deze pagina in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.