Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van de RI&E

Als ondernemer met personeel in dienst is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verplicht. De RI&E omvat de arbeidsrisico’s voor uw personeel en onderneming, en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s af te dekken. Want meestal gaat alles goed, maar wat als er plotseling een ongeval gebeurt binnen uw organisatie? Heeft u dan grip op uw risico’s? Datispienter helpt u daarbij!

Ondersteuning bij de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Uw zorgplicht als ondernemer begint met het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De RI&E vormt de basis van uw Arbobeleid en bestaat uit twee onderdelen:

  • Een inventarisatie van alle aanwezige (veiligheids- en gezondheids)risico’s binnen de organisatie;
  • Een plan van aanpak voor het voorkomen en/of verminderen van deze risico’s.

Datispienter ondersteunt bij het opzetten en up-to-date houden van uw RI&E. Daarnaast helpen wij om de actiepunten die uit de RI&E volgen (Plan van aanpak) op te lossen en de juiste prioriteiten te stellen.

Toetsing van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak wordt deze voorgelegd aan onze Hoger Veiligheidskundige. Er wordt dan getoetst of de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie voldoet aan de eisen. Deze toetsing is niet nodig wanneer alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken óf wanneer het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een erkende branche-RI&E

Meer informatie over de RI&E

Wens u meer informatie over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en de ondersteuning die Datispienter kan bieden? Vul het contactformulier op deze pagina in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen!

Neem contact op!

Meer informatie ontvangen over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? Vul onderstaand formulier in en we nemen spoedig contact met u op!