VEILIG EN GEZOND WERKEN - DATISPIENTER

Een veilige en gezonde werkomgeving creëren

Een RI&E wordt door sommige bedrijven helaas nog gezien als een lastige verplichting en krijgt hierdoor te weinig aandacht. Dat is zonde, want het kan een waardevol instrument zijn voor elk bedrijf. Een zorgvuldig opgestelde RI&E en een plan van aanpak met concrete maatregelen draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. En dit heeft weer een positieve invloed op de tevredenheid en productiviteit van uw medewerkers.

Financiële risico’s beperken

Bovendien voorkomt u met een actuele RI&E boetes en beperkt u financiële risico’s, mocht er toch een bedrijfsongeval plaatsvinden. Zie een RI&E dan ook als een kans om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Wij adviseren en ondersteunen u graag!

In 5 stappen naar een actuele RI&E

 1. Intake met de directie en preventiemedewerker (en evt. OR)
 2. Huidige situatie inventariseren
  • rondgang door het bedrijf
  • gesprekken met medewerkers
  • onderzoek naar aanwezige documentatie en arbeidsmiddelen
 3. Concept RI&E en plan van aanpak opstellen en bespreken
 4. RI&E en plan van aanpak definitief maken
 5. Toetsen van de RI&E door een kerndeskundige

Optie: jaarlijkse evaluatie en opvolging actie punten uit het plan van aanpak

Wat kan Datispienter voor u betekenen bij een RI&E?

 • Wij kunnen helpen bij het inventariseren van de risico’s en het opstellen van het plan van aanpak
 • Wij kunnen uw preventiemedewerker(s) ondersteunen bij het stellen van prioriteiten en het zoeken naar oplossingen
 • Wij kunnen u ondersteunen bij het actueel houden van uw RI&E
 • Onze gecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen (HVK) kunnen uw RI&E toetsen en verdiepende onderzoeken uitvoeren indien nodig

Waarom kiezen voor professionele ondersteuning?

 • Onze adviseurs weten wat er speelt en hebben brede ervaring en branchekennis
 • Onze adviseurs zijn praktisch ingesteld en kunnen zich goed inleven in de risico’s van uw bedrijf
 • U weet zeker dat er met een frisse, onafhankelijke blik naar uw bedrijf wordt gekeken
 • Onze adviseurs geven praktische handvaten en tips die passen bij uw bedrijf
 • Uiteraard bespaart het u tijd!

Risico Inventarisatie & Evaluatie – wettelijk verplicht

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor iedere werkgever ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is de werkgever ook verplicht om een plan van aanpak op te stellen. Met een RI&E worden alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart gebracht. Vervolgens wordt er gekeken hoe u deze risico’s kunt voorkomen of verkleinen. Dit zorgt onder andere voor minder gezondheidsklachten en verzuim bij uw medewerkers en een veilige werkomgeving.

Een actuele RI&E

Een RI&E dient altijd actueel te zijn. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Hebben er wijzigingen in uw bedrijf plaatsgevonden, zoals nieuwe activiteiten, een verhuizing of verbouwing of de ingebruikname van een nieuwe machine, dan is actualisatie van de RI&E noodzakelijk.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.