Training Vertrouwens persoon

Op dinsdag 17 september 2019 hebben we weer een 1-daagse training Vertrouwenspersoon in het MKB gepland staan.

Theorie en praktijk wisselen zich af tijdens deze training. Er is veel tijd voor actuele situaties, praktische oefeningen en het uitwisselen van ervaringen met medecursisten. Tijdens deze training worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
• Inzicht krijgen in de Arbowetgeving inzake ongewenste omgangsvormen
• De rol, positie, taken en verantwoordelijkheden van de Vertrouwenspersoon
• Gesprekstechnieken voor het voeren van gesprekken met melders
• Adviseren over preventie van ongewenst gedrag

Meer informatie over deze training? Zie: 170283_Vitamee_Fly_Pienter