Energieaudit wettelijk verplicht in 2019

Op 5 december 2019 moeten alle ondernemingen die meer dan 250 medewerkers hebben of meer dan €50 miljoen omzet draaien een verplichte energieaudit hebben uitgevoerd, conform de Europese Energy Efficiency Directive (EED)

In december 2019 moeten alle bovengenoemde ondernemingen voldoen aan artikel 8 van de EED, anders riskeren zij een boete. Artikel 8 verplicht ondernemingen om vierjaarlijks een energieaudit uit te voeren óf een vrijstelling aan te vragen.

Wat houdt de vierjaarlijkse energie audit in?

Het doel van de energieaudit is om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van de onderneming, te denken valt aan energieverbruik van (groepen) gebouwen, processen en installaties, en vervoer en warmte. Hiermee wordt een overzicht gecreëerd van alle bestaande energiestromen van de onderneming. Daarnaast moeten energiebesparingsmaatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd. De energieaudit bestaat uit de volgende documentatie:

  • Een overzicht van alle bestaande energiestromen;
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die energieverbruik beïnvloeden;
  • Een overzicht van het energiebesparingspotentiaal voor de komende vier jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke energiebesparingsmaatregelen.

Na het afronden van de audit stuurt u een verslag hiervan naar het bevoegd gezag (meestal gemeente). Het bevoegd gezag ziet toe of u voldoet aan de verplichtingen.

Vrijstelling?

Is uw onderneming al in het bezit van een ISO 50001-certificaat, een ISO 14001 met CO2 Reductiemanagement-certificaat of is uw onderneming gecertificeerd op basis van de CO2 Prestatieladder, dan is vrijstelling mogelijk.

Kijk op www.rvo.nl voor keurmerken die u ook een vrijstelling kunnen geven voor de EED-energieaudit.

Hulp nodig?

Bent u verplicht om energieaudit uit te voeren, dan helpen wij graag. Het voldoen aan richtlijnen vraagt tijd en inspanning. Datispienter biedt u daarvoor de gewenste ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of breng een bezoek aan de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).