GRIP OP WETGEVING

Is aantoonbaar voldoen aan actuele Wet- en regelgeving een uitdaging? Eenvoudig. Gewoon met de Microsoft oplossing van Datispienter.

Grip begint met inzicht. Welke wetgeving is voor uw bedrijf van toepassing, welke relevante wijzigingen zijn er geweest en wat zijn de gevolgen hiervan voor de dagelijkse gang van zaken.

Van inzicht naar overzicht. Datispienter brengt samen met u in kaart welke Wet- en regelgeving voor u van toepassing is én ondersteunt bij de vertaling van de eisen naar praktisch uitvoerbare taken. Datispienter heeft een digitale omgeving ontwikkeld binnen Microsoft SharePoint welke voldoet aan de eisen van zowel handhavende als certificerende instanties.

Van overzicht naar borging. Met behulp van de Datispienter omgeving zet u eenvoudig (terugkerende) taken volledig automatisch uit naar uzelf én naar uw collega’s of leveranciers via Outlook. U houdt het overzicht en kunt op elk gewenst moment bekijken wat de status van een taak is en kunt eenvoudig de bewijslast (rapportage, keuringsbewijs of inspectiecertificaat) koppelen aan de wettelijke eis. Super handig om bij de hand te hebben wanneer het nodig is!

Van borging naar grip. De Wetgeving module van Datispienter is eenvoudig in te richten naar uw situatie en er is geen lange inrichtingstijd voor nodig om het operationeel te krijgen. Daarnaast zijn de jaarlijkse licentiekosten zeer beperkt voor Office 365 gebruikers omdat gebruik wordt gemaakt van vertrouwde Microsoft technologie.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden of in een demonstratie? Neem contact op via info@datispienter.nl

Datispienter is gespecialiseerd in het ondersteunen van MKB ondernemers bij het behalen en behouden van certificeringen zoals ISO 9001, 14001, 27001, 45001, VCA, Veiligheids- en CO2-ladder en het toepassen van alle mogelijkheden van Microsoft zoals SharePoint, Teams, Flow, Power BI en Power apps.