De Veiligheidsladder

Wat is De Veiligheidsladder?
De Safety Culture Ladder of in gewoon Nederlands ‘de Veiligheidsladder’ is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op systeemnormen als ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

De Veiligheidsladder kent vijf treden, hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder:
1. Pathologisch: ‘wat niet weet, wat niet deert’
2. Reactief: Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur
3. Berekenend: Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden
4. Proactief: Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd
5. Vooruitstrevend: Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen

Waarom kies je als organisatie voor de Veiligheidsladder?
In de eerste plaats is de Veiligheidsladder bedoeld om veilig(er) werken te stimuleren. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en gedrag, en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Daarnaast is een veelgehoorde reden dat het steeds vaker wordt vereist vanuit opdrachtgevers. Bijvoorbeeld als eis bij een aanbesteding. Door jezelf te laten certificeren voor een trede van de Veiligheidsladder kun je als organisatie aantonen dat veiligheid één van de kwaliteitsaspecten is binnen je organisatie. Hierdoor creëer je onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten en dat levert voordeel op bij bijvoorbeeld een aanbesteding. Ben je als organisatie werkzaam in de bouwsector? Vanaf 2022 is certificering verplicht gesteld vanuit Governance Code Bouw bij aanbestedingen in de bouw.

Certificeren?
Om jouw organisatie te laten certificeren doorloop je een stappenplan. Bij elke stap staat beschreven hoe je daar te werk kunt gaan. Samenvattend: je begint met een zelfbeoordeling om te zien waar je staat en om deze als basis informatie aan te leveren bij de auditor. Daarna volgt een audit door een gecertificeerde instelling en de mogelijke certificatie.

Hulp nodig?
Datispienter kan ook jouw organisatie helpen bij het implementeren van de Veiligheidsladder. Door begeleiding, advies en training op maat helpen wij om de gewenste trede op de Veiligheidsladder te realiseren. Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak via info@datispienter.nl of 088 – 804 88 00.